TBB Proje Üretim Kurulu Üyelerini Arıyor

Birliğimiz tarafından belediyelerimizin faydalanacağı çeşitli programlar ve projeler geliştirilmektedir. Bu projeler ve programlar başta AB Mali Yardımları olmak üzere çeşitli fon kuruluşlarının mali destekleri ile yürütülmektedir. Birliğimizce birçok pilot belediye ile yürütülen TUSELOG Projesi, TUSENET Projesi, Güvenli Kentler Projesi, İSKEP Projesi, Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor Projesi, Kardeş Şehir Eşleştirme Projesi gibi projeler bu girişimlere birer örnektir. 

Birliğimiz Proje ve Finansman Birimince önümüzdeki yıllarda tüm belediyelerimiz adına ulusal çapta uygulanabilir projeleri geliştirmek ve bu alanlarda fon çalışmaları yürütmek amacıyla bir kurul oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Toplamda 20 üyeden oluşacak Kurulun üyeleri doldurulacak formun değerlendirilmesi ile belirlenecektir. 

Proje Üretim Kurulu görevleri;

  • TBB tarafından ulusal düzeyde uygulanabilir ve tüm belediyeleri kapsayabilir projeler geliştirmek,
  • Mevcut fon çağrıları üzerine bir araya gelerek proje yazmak,
  • TBB tarafından oluşturulan hibe programlarından hibe almaya hak kazanan belediyelerin izleme ve değerlendirme süreçlerinde görev almak, 
  • Gerektiğinde belediyelerce hazırlanan projelere görüş desteği sağlamak,
  • Proje ve finansman politikalarını değerlendirmek üzere 6 ayda bir toplanmak,
  • Proje Üretim Kurulu Başkanı’nca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi:31 Mayıs 2019