UCLG Barış Ödülü

Küresel anlamda yerel ve bölgesel yönetimler için en aktif örgüt olarak tanımlanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından yerel yönetimler için çatışma önleme, barış inşası ve çatışma sonrası yeniden yapılanma stratejileri için bir ivme yaratmayı amacıyla “UCLG Barış Ödülü” verilmektedir. İlk kez 2016 yılında Bogota’daki UCLG Dünya Kongresi sırasında verilen ödülü Filipinler'in Lanao del Norte ili Kauswagan Belediyesi, 1970’lerden bu yana ayrılıkçı ayaklanmaların gerçekleştiği bölgede yoksulluk, gıda güvenliği ve nüfus grupları (özellikle de Müslümanlar ve Hıristiyanlar) arasındaki eşitsizlik gibi temel nedenlerle mücadele etmek için başlatılan “Silahlardan Çiftliğe: Barış Yollarında Yürüyüş” projesi ile kazanmıştır. 22 farklı ülkeden 44 belediye arasından bu ödülü almaya hak kazanan Kauswagan Belediyesi ayrıca 20.000 €’luk para ödülününde sahibi olmuştur.

04-08 Kasım 2018 tarihlerinde İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen UCLG Dünya Konseyi Toplantısında bir sonraki Barış Ödülü’nün 2019 yılında Güney Afrika’nın Durban kentinde yapılacak olan UCLG Dünya Konseyi toplantısında verileceği duyurulmuştur. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2019 olan UCLG Barış Ödülü için belirlenen kriterler şu şekildedir:

-          Barış Ödülüne aday gösterilecek herhangi bir faaliyet ya da girişim aday gösterilmeden önceki son 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olmalıdır.

-          Faaliyet ya da girişimler herhangi bir siyasi partiye veya politik görüşe taraf olmamalıdır.

-          Ödülün genel kapsamı, çatışmaların önlenmesi, barış inşası, çatışma sonrası yeniden yapılanma ve kırılgan bağlamlarda/alanlarda uzlaşmayı destekleyen faaliyetler ve girişimlerle ilgilidir. Ödül, faaliyet ya da girişime konu olan alanda silahlı çatışma, sivil düzensizlik, kamusal ve/veya özel mülklerin imhası, kültürel ve/veya dini miras alanlarının yok edilmesi, önemli nüfus hareketlerine konu olması ya da tüm bu konularda tehdit unsuru bulunması gerekmektedir.

 

 

 

Yukarıdaki kriterlere uyan adaylar toplam 55 puan üzerinden değerlendirilecektir. Söz konusu 55 puanın dağılımı şu şekildedir:

Kriter

Puan

Girişimin barışın lehine etkisi ve etkinliği - yerelde çatışmaları önlemeye nasıl yardımcı oldu ya da çatışma sonrası fiziksel, ekonomik, sosyal vb. yeniden yapılanmaya ne kadar katkıda bulundu?

10 puan

Çatışmanın doğasının, sonuçlarının ve/veya çatışma öncesi durumdaki riskin ciddiyet derecesi ve karmaşıklığı

10 puan

Faaliyetin/girişimin, çatışma öncesi ve sonrası da dâhil olmak üzere çatışma durumunda olan diğer yerel yönetimler için sunduğu tekrarlanabilirlik veya öğrenme potansiyeli

10 puan

Faaliyetin/girişimin planlanması ve uygulanması sürecinde gösterilen yenilikçilik veya yaratıcılık derecesi

5 puan

Faaliyetin/girişimin sürdürülebilirliği

5 puan

Ödüle aday olan yerel yönetimin barış çalışmalarına örgütsel bağlılığı

5 puan

Faaliyetin/girişimin insan güvenliği etiğine katkısının yanı sıra demokrasi, insan hakları ve barış değerlerinin teşvik edilmesi

10 puan

 

NASIL BAŞVURULUR?

Adaylık başvuruları, 30 Nisan 2019 tarihine kadar UCLG Barış Ödülünün web sitesi (https://peaceprize.uclg.org/) üzerinden yapılabilir. Ayrıca kriterler ve uygunluk hakkında daha fazla bilgiye yine aynı web sitesi üzerinden erişilebilir.

UCLG Barış Ödülü