İstanbul Ticaret Üniversitesi Mülakat Sonuçları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULAŞTIRMA) arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, 2018-2019 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı için asıl ve yedek listeleri aşağıda yer almaktadır.

TBB bursu ile yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin kayıt esnasında aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği’ne Sunulacak Belgeler

1. Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı, (Belediyeden alınacak bu yazı başvuru sahibinin ad soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi veya memur- içerecektir.)

2. Lisansüstü eğitim yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı,

3. ALES belgesi (bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.),

4. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. 1 Adet Fotoğraf

6. Öğrenci Bilgi Formu (Evrakların teslimi sırasında doldurulacaktır.)

7. Taahhütname (Evrakların teslimi sırasında imzalanacaktır.)

 

SIRA

AD SOYAD

BÖLÜMÜ

DURUMU

1

Emir ORMANCIOĞLU

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

2

Mahmut Aras ERTUĞRUL

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

3

Furkan MOR

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

4

Fatih CEYLAN

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

5

Menekşe ŞEKER MURAT

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

6

Serdar GÖRGÖZ

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

7

Recep Ali ADIGÜZEL

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

8

Fatih KOCATAŞ

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

9

Ali ÇAY

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

10

Abdulhamit ÇETİN

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

11

Sümeyye KAPLAN

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

12

Erol BEŞE

Tezli Yüksek Lisans

ASIL

1

Nurdan Feyza YILDIRIM

Tezli Yüksek Lisans

YEDEK

2

Bahar TUNCEL

Tezli Yüksek Lisans

YEDEK

3

Mustafa İSLAM ÖKSÜZ

Tezli Yüksek Lisans

YEDEK

4

Koray İHTİYAROĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

YEDEK

5

Gamze GEZİCİ

Tezli Yüksek Lisans

YEDEK

6

Zehra KARAEFE

Tezli Yüksek Lisans

YEDEK

7

Yusuf SEVİÇ

Tezli Yüksek Lisans

YEDEK

8

Hüseyin GÜLSÜM

Tezli Yüksek Lisans

YEDEK