CIVITAS 2020

Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanındaki programlarından olan CIVITAS 2020, Avrupa genelinde daha temiz, ucuz ve etkili ulaşımın sağlanmasını amaçlayan bir girişimdir. CIVITAS 2020 çeşitli etkinlik ve projelerle Avrupa çapında sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarına destek vermektedir. SUMP-UP (Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması Geliştirme) projesi de CIVITAS 2020 kapsamında oluşturulan üç projeden birisidir. Türkiye Belediyeler Birliği olarak CIVITAS 2020 girişimine destek verilmekte olup bu çerçevede Belediyelerimize bilgi akışı sağlanmaktadır. 

 

Belediyelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin temin edilmesi, kentsel hareketlilik planlamalarının geliştirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve güncel gelişmelerin şehirlere transfer edilmesi amacıyla SUMP-UP projesi bir dizi eğitim programı (SUMPLearning Programme- SLP)gerçekleştirmektedir. SLP, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlamasında gelişmeye açık olan ülkelere odaklanarak, planlama makamları ve personelinin ihtiyaç duydukları bilgi ve tecrübeyi sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

2019 yılı Mayıs ayında başlayacak eğitim programı "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması Uygulaması, Finansmanı ve Satın Alımı" konusuna gerçekleştirilecek olup bu kapsamda 3 web semineri, 3 e-kurs, 3 çalıştay yapılacaktır.  

 

Eğitim başvuruları aşağıda yer alan uzantından yapılacak olup, süreç CIVITAS tarafından yürütülmektedir.  

https://docs.google.com/forms/d/1YwaA7o1Zmx8q1vnFVhYEhuz5hsjcNoz4bNyek6hEPoY/viewform?edit_requested=true

 

Başvuru formu ile ilgili helpdesk@sumps-up.eu adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Başvurular için son tarih 31 Ocak 2019 saat 20:00’dır.

CIVITAS 2020CIVITAS 2020CIVITAS 2020