İhale Dokümanında Kalite ve Standarta İlişkin Yapılacak Düzenlemeler

İhale Dokümanında Kalite ve Standarta İlişkin Yapılacak Düzenlemeler konulu Kamu İhale Kurumu yazısı ektedir.