Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

Kamu ihale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 20 Kasım 2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123.htm