Belediye Paylarından Yapılan Kesintilerle İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı

Belediyelerin genel bütçe paylarından yapılan borç kesintilerinin (SGK hariç) mahalli idareler seçimine kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123.htm