İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezli ve tezsiz yüksek lisans program seçenekleri bulunan Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.


Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kentleşme ve ulaştırma sistemleri alanlarında yüksek lisans düzeyinde bilgi ve birikimlerin aktarılmasıyla uzmanlık kazandırmaktır. Hızla artan nüfusa oranla şehirlerde meydana gelen çeşitli kentleşme ve ulaştırma sistemi problemleri meydana gelmektedir. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi açısından birçok küçük ve büyük ölçekli kentleşme ve ulaştırma projeleri yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu gibi projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte, yetkin, bilimsel çözümler üretebilecek milli insan kaynağı yetiştirmek bu yüksek lisans programının amaçlarındandır. Ayrıca, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve kentsel gelişim ile ulaştırma planlamasının nasıl yürütülmesine yönelik olarak yenilikçi fikirler sunarak yardımcı olacaktır.


Program, genel mühendislik, planlama, işletme gibi çoklu disiplinli bir program özelliği taşımaktadır. Bu programdan mezun olacak kişiler, yönetici veya teknik eleman pozisyonlarında bir projenin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, karar alma süreçleri gibi konularda da yetkinlik kazanacaktır.
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

 • Ulaştırma alanında kendisini geliştirmek, bilgi ve birikimini artırmak veya yöneltmek isteyen,
 • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerini hedefleyen,
 • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda yürüttüğü veya yetkisi dâhilinde sürdürülen projelere hâkim olmak isteyen,
 • Kentsel ve ulaştırma alanlarında ülkemizde uygulanan veya uygulanmasına ve yapımına devam edilen mega projelerde çalışmak, görev almak isteyen kişileri hedeflemektedir.
 • Belediye çalışanlarına yönelik oluşturulan programda,
 • Kentleşme,
 • Kent planlaması, peyzaj,
 • Afet yönetimi,
 • Trafik yönetimi ve kontrolü,
 • Ulaştırma mühendisliği ve planlama,
 • Ulaştırma ekonomisi vb. konularda zengin bir ders programı bulunmaktadır.

Programın tamamı İstanbul’da gerçekleştirilecektir(Hafta içi mesai saatleri dışında). Ayrıca, her dersin %70 devam zorunluluğubulunmaktadır. 

Protokol kapsamında yüksek lisans (tezli-tezsiz) programına başvuracak olan, Birlik, belediye ve bağlı idarelerin, yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları ve ayrıca başvurulan lisansüstü programla ilgili Üniversite’nin tabi olduğu mevzuatta belirlenen kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar:

 • Türkiye Belediyeler Birliği tarafından daha önce herhangi bir lisansüstü programa yerleştirilmemiş olmak,
 • ALES Sayısal notunun en az 55 olması, ALES’i olmayan öğrenciler programa kabul edilmeyecektir.
 • Üniversitelerin dört yıllık ilgili lisans programından başarıyla mezun olmak.
 • Program koordinatörlüğü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmak.
 • Programa kabulü halinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalamak.
 • Belediyelere bağlı iştiraklerde çalışan kişiler de bu bursdan faydalanabilir.

 

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programına 03.09.2018tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Mülakat tarihi 03.09.2018 – 07.09.2018 tarihleri arasında bir günolacak, daha sonra başvuru yapıldığı esnada öğrenci tarafından verilen e-mail adreslerine kesin tarih, saat ve yer bilgisi gönderilecektir. 2018-2019 Güz Döneminde programa TBB burslu (Program bedelinin %75’i Türkiye Belediyeler Birliği, %25’i öğrenci tarafından karşılanır.) toplam 15 öğrenci alınacaktır.

 

ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

Protokol kapsamında programa başvuracak olan kişilerin, Birlik, belediyeler ve belediyelere bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

Protokol kapsamındaki programa siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren diğer fakültelerden mezun olan personele öncelik tanınarak kontenjan oluşturulacaktır.

Protokol kapsamındaki programa başvuracak kişilerin, Üniversite’nin lisansüstü eğitim konusunda tabi olduğu mevzuatta belirlenen şartları taşımaları gerekir.

 

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programına 03.09.2018tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Mülakat tarihi 03.09.2018 – 07.09.2018 tarihleri arasında bir günolacak, daha sonra başvuru yapıldığı esnada öğrenci tarafından verilen e-mail adreslerine kesin tarih, saat ve yer bilgisi gönderilecektir.  

 

Programa başvuruyu aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

https://obs.ticaret.edu.tr/portal/Formlar/Enstitu/