Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı Mülakat Sonuçları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL ŞEHİRLER VE İSTANBUL ARAŞTIRMALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 2018-2019 GÜZ YARIYILI MÜLAKAT SONUÇLARI VE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

YÜKSEK LİSANSA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN PROGRAM MALİYETLERİNİN % 25’İ KENDİLERİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR. KAYITTA SUNULACAK EVRAKLAR AŞAĞIDADIR. 

 

*Kesin kayıtlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunda şahsen yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

 1. Lisans diploması (Onaylı sureti)
 2. Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı sureti)
 3. ALES belgesi
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli askerlik şubesinden alınacaktır) veya terhis belgesi
 6. 4 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf
 7. Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh belgesi)
 8. Öğrenim ücreti dekontu (Her döneme ilişkin program ücretinin öğrenci tarafından karşılanacak olan %25’lik kısmı)
 9. Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir.)
 10. Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair ilgili belediyeden alınacak resmi yazı
 11. Taahhütname (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)
 12. Öğrenci bilgi formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)

**Onaylanacak belgeler, belgelerin aslı getirilmek şartıyla Enstitü tarafından onaylanır.

Kesin Kayıt Tarihleri

 

Kesin Kayıt Tarihleri

27 Ağustos - 07 Eylül 2018 

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin İlanı

12 /09 / 2018

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri

13-14/ 09 / 2018

 

 

İletişim

Türkiye Belediyeler Birliği, Eğitim Müdürlüğü, Sema ERYILMAZ 0312 419 21 00 - 265

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (0216) 418 72 42

 

 

 

 NOT:

 • Kesin Kayıt Tarihleri  27 Ağustos - 07 Eylül 2018 olup bizzat istenilen belgelerin tümünü getirmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır. HAFTA SONU KAYIT İŞLEMİ YAPILMAMAKTADIR.
 • Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.

 

 

 

MARMARA  ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL ŞEHİRLER VE İSTANBUL ARAŞTIRMALARI 2018-2019 GÜZ YARIYILI MÜLAKAT SONUÇLARI VE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

No

Uyruğu 

Ad

Soyad

Durum

Protokol

1

Türk

Melike 

DEMİRCİ

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği 

2

Türk

Zehra 

KAYA KESKİN

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği 

3

Türk

Filiz  

AKAR

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği 

4

Türk

Zeynep

ÇAMOĞLU

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği 

5

Türk

Filiz

BAL

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği 

6

Türk

Muhammed Mustafa  

EREN

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği 

7

Türk

Ömer

KAHRAMAN

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği

8

Türk

İlyas

ACAR

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği

9

Türk

Bilgin

MERCAN

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği

10

Türk

Kurtuluş

KOÇ

Asil

Türkiye Belediyeler Birliği