Afyon Kocatepe Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Maliyesi Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alım İlanı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YEREL YÖNETİMLER VE MALİYESİ 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA 

ÖĞRENCİ ALIMI İLANI

 

Yerel Yönetimler ve Maliyesi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. 


Başvurular 24 Temmuz – 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI

Protokol kapsamında %75 Burslu öğrenci olabilmek için (01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜKSEK LİSANSA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİNİN % 25’İ KENDİLERİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.) Başvuranlar içinde yapılan sıralamada ilk 10 öğrenci arasında yer alınması  gerekmektedir. ALES notunun %40’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve program bünyesinde oluşturulan sınav komisyonunca yapılacak mülakat veya bilim sınavının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.

 

  BAŞVURU TARİHİ   

  Başvuru Tarihi

  :  24 Temmuz 2018  - 01 Ağustos 2018

  Derslerin Başlaması

  :  24 Eylül 2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 01 Ağustos  2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Başvuru Formu’nu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği’ne şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekir.

 

Başvuru Adresi:

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim dalı
Adres    : Erenler Mahallesi, 03204 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar

Telefon : 0552 270 89 88

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

1. Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak. 

 

2. Diploma fotokopisi 

 

3. Not döküm belgesi fotokopisi 

 

4. ALES sonuç belgesi fotokopisi 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı;Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada Mezuniyet notunun %50’si ve bilim sınavının %50’si esas alınır. Kabul için Genel Başarı Notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. 

 

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için istenen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalı Sekreterliği’ne ulaşmış olması gerekmektedir. 

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 

 1. Lisans Diploması (onaylı sureti) 
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (onaylı sureti) 
 3. ALES belgesi
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi  
 5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli askerlik şubesinden alınacaktır) veya terhis belgesi 
 6. 4 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf
 7. Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi)
 8. Öğrenim Ücreti Dekontu (Her döneme ilişkin program ücretinin öğrenci tarafından karşılanacak olan %25’lik kısmı) 
 9. Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini -sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir)
 10. Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair ilgili belediyeden alınacak resmi yazı
 11. Taahhütname (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)
 12. Öğrenci Bilgi Formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)

**Onaylanacak belgeler, belgelerin aslı getirilmek şartıyla Enstitü tarafından onaylanır. 

 

NOT:Kabul edilen adayların listesi web üniversite sayfasından (www.sosbil.aku.edu.tr) ilan edilecektir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir. 

 

Bölümle ilgili bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız. www.sosbil.aku.edu.tr