Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alımı

BİRLİĞİMİZ İLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM) TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

 Ön Kayıt Koşulları:

 Protokol kapsamında %75 Burslu öğrenci olabilmek için 

Başvuranlar içinde yapılan sıralamada ilk 15 öğrenci arasında yer alınması  gerekmektedir. Değerlendirme ALES (% 50) ve lisans mezuniyet not ortalaması (% 50) dikkate alınarak hesaplanır. (01 Ocak 2016 tarihinden itibaren protokol kapsamında yüksek lisansa başlayacak öğrencilerin öğrenim ücretinin % 25’i kendileri tarafından karşılanacaktır.)

 Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LÜGBP)

 Lisansüstü programlara başvurularda lisansüstü giriş başarı puanlarına (LÜGBP) göre sıralama yapılır. LÜGBP aşağıdaki tablolarda verildiği şekilde hesaplanır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim) Ana Bilim Dalı Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı Giriş Başarı Puanı Hesaplama

Yüksek Lisans Giriş

Puan Türü

Lisans Not Ort.

ALES 

Başvuru Şartı

En az 2.00

Herhangi Bir Puan Türünden En Az 55

Puanın LÜGBP’na katkısı

% 50

% 50

Başvuru Tarihleri

Başlama Tarihi

02/07/2018 Başlama Saati: 08.00

Bitiş Tarihi

15/07/2018 Bitiş Saati: 17.00

Sonuçların İlan Tarihi 

20/07/2018 Saat: 18.00 

Başvuru Adresi

http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin

 Başvurular Hakkında 

 • Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve postayla başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru adresi: http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adayloginBaşvurular esnasında yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Fakat söz konusu notlar aday tarafından yüksek beyan edilmesi gerekirken düşük bulunulması ile adayın transkript notunun dörtlük girildiği halde yüzlük karşılığında hata var ise sıralamayı değiştirmiyorsa başvuru dikkate alınabilir. 
 • Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir. (Adaylar fotoğraflarını ÖSYM’nin yaptığı ALES  vb. sınav sonuç belgelerinden farklı kaydederek vesikalık fotoğraflarını yükleyebilirler.)  
 • Başvuru sonuçları asıl ve yedek şeklinde iki liste halinde Türkiye Belediyeler Birliği ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin resmi web sitelerinde  ilan edilecektir. 
 • Kontenjanlar en yüksek LÜGBP’na sahip adaylardan başlanarak doldurulacaktır. 
 • Başvuru sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü internet http://erdogan.edu.tr/enstitu/sbe/ sayfasında ilan edilecektir.  

                                                          Kesin Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihleri   

 23-27/07/2018

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin İlanı  

30/07/2018 Saat: 18.00

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 

 31/07/2018-01/07/2018  

*Kesin kayıtlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunda şahsen yapılacaktır.

 Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

 1. Lisansüstü ön kayıt başvuru formu
 2. Lisans diploması onaylı sureti veya E-Devlet’ten alınan mezuniyet belgesi
 3. Lisans transkripti onaylı sureti 
 4. ALES belgesi 
 5. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı fotokopisi. 
 6. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli askerlik şubesinden veya E-Devlet’ten alınacaktır) veya terhis belgesi. 
 7. 1 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf.
 8. Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh Belgesi).
 9. Öğrenim ücreti dekontu (Her döneme ilişkin program ücretinin öğrenci tarafından karşılanacak olan %25’lik kısmı). 
 10. Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir).
 11. Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı
 12. Taahhütname (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır).
 13. Öğrenci bilgi formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır).

 **Onaylanacak belgeler, belgelerin aslı getirilmek şartıyla Enstitü tarafından onaylanır. 

İLETİŞİM

Türkiye Belediyeler Birliği, Eğitim Müdürlüğü, 0 312 419 21 00  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri, 0 464 217 29 19