IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen ve Birliğimiz işbirliğinde belediyelerimizin katılımı ve kamu yönetiminde stratejik yönetim alt teması ile bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu18-19 Ekim 2018’deMarmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsünde gerçekleştirilecektir. 

Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim: Verimlilik, Hesap Verilebilirlik ve Yönetişim alt temasında gerçekleştirilecek sempozyum,

 • Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi
 • Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama Deneyimleri
 • Kamu Kurumlarında Kurumsallaşmanın Önemi
 • Kamu Kurumlarının Paydaşlarıyla işbirliği
 • Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama
 • Belediyelerin Stratejik Planlama Deneyimi
 • Kamu Yönetiminde Performans Göstergeleri
 • Yönetim Modelleri ve Hesap Verebilirlik/Şeffaflık
 • Mali Saydamlık
 • Kamu Yönetiminde Performans Denetim Sistemleri
 • Kamu Yönetiminde Katılım
 • Farklı Yönetim Sistemlerinde Denetim Bürokrasisi
 • Farklı Ülkelerde Hesap Verebilirlik Deneyimleri
 • Farklı Ülkelerde Performans Denetimi Deneyimleri
 • Farklı Sistemlerde Yönetim Zorlukları Örnekleri
 • Yönetişim ve Yerel Yönetimler
 • Kamu Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
 • Yerel Kamu Yönetimi Politikalarını Belirleme Süreci
 • Dijitalleşme ve Yönetişim
 • Kamu Yönetiminde Dijitalleşme ve Performans Denetimi

Konularını kapsayacak olup; belediyelerimiz sempozyuma ilgili konularda 13 Temmuz 2018tarihine kadar gönderilecek bildiri özetleri ile katkı sağlayabilecektir. 

Ulaşım, konaklama ve sempozyum programına ilişkin diğer bilgiler en kısa zamanda paylaşılacaktır. 

 

Sempozyum Tanıtım Programı İçin Lütfen Tıklayınız.

 (IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu)