Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor Projesi

Birliğimiz, Mili Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sağlanan iş birliğiyle öğrencilerimizde ve toplumda, milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkân sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan “Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği” İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında; illerde etkinliği koordine etmek, yürütmek ve etkinlik sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilecek raporu hazırlamak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü ve gönüllü olan belediyelerin temsilcilerinden oluşan Yürütme Komisyonları kurulmuştur.

Söz konusu etkinlik çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgi yazısı ile bildirilen ve Ekte yer alan faaliyetler gerçekleştirilecek olup bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında okullardan sinema salonlarına ve sinema salonlarından okullara ulaşım, gönüllü olan belediyelerce sağlanacaktır. Öğrencilerin ulaşımı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygun araçlar ile yapılmalı ve Yürütme Komisyonları tarafından ulaşımda risk doğuracak yönde karar almaktan kaçınılmalıdır.

Aşağıda paylaşılan tabloda yer alan faaliyetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Belediyelerimizce söz konusu etkinliğe, yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde ulaşım desteği verilmesi önem taşımakta olup bu projeye Belediyelerimizin kıymetli desteği beklenmektedir.