A.R.A.A.D.Net Bilgi Sistemi Eğitimi Hakkında Duyuru

6360 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İstanbul ilinde yapılan riskli yapı tespitleri neticesinde hazırlanan raporların incelenip onaylanması konusunda, 06.03.2014 tarihli ve 1658 sayılı Bakan Olur'u ile İstanbul'daki bütün büyükşehir ilçe belediyelerine yetki devri yapılmıştır.

 

Bu kapsamda, İstanbul'daki ilçe belediyelerinde riskli yapı tespit raporlarının incelenmesinde görev yapan ve yapacak olan inşaat mühendisi personele yönelik olarak; 6306 sayılı Kanunun Uygulamalarına yönelik ve ARAAD.net adlı elektronik yazılım sistemi kullanımı konularını içeren eğitim programı Birliğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde 20-21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Grand Cevahir Otel-Şişli’de gerçekleştirilecektir. 

 

 

Not: Eğitimin "mevzuat ve soru-cevap" bölümüne, uygulamada karşılaşılan görüş ve cevap verilmesi talep edilen hususlara yönelik gerekli hazırlıkların yapılarak katılımın sağlanması gerekmektedir.