Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-4 Mart 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin siyasi, sosyolojik, tarihi ve hukuki açılardan değerlendirileceği “Gençlerin Gözüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu” konulu ulusal bir sempozyum düzenlenecektir.

 

81 ilden 500 gencin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin tüm boyutlarıyla irdeleneceği Sempozyumda; ‘Yeni Anayasa ile Yasama, Yürütme, Yargı Yapısı ve İşleyişi’, ‘Yeni Türkiye Modeli ve Siyasal Sistem Kazanımları’, ‘Türkiye’de Sistemin Reformuna İlişkin Tartışmalar ve Türkiye’de Niçin Yönetim Sistemi Değişikliğine İhtiyaç Var?’, ‘Uluslararası İlişkiler Açısından Anayasal Değişimin Önemi’, ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Azerbaycan Örneği’ başlıkları ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu